INSPEKTIME
Pajisjet nën Presion

Noa Control sh.p.k është e akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si organ inspektues, Tipi A sipas ISO / IEC 17020, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1062/2015 dhe standardet përkatëse të harmonizuara dhe është aprovuar nga Ministri përkatës me  kod identifikimi OMI 013.

 

Mbi këtë bazë, me një staf të kualifikuar dhe pajisje moderne të kalibruara, ne kryejmë inspektime:

 1. Inspektimi i depozitave dhe instalimeve të GLN-së, më pak dhe barabarte me 13 m3
 2. Inspektimi i depozitave dhe instalimeve të GLN-së, më shumë se 13 m3
 3. Inspektimi i rezervuarëve gazit të lëngshëm të naftës (GLN-së)
 4. Inspektimi i kaldajave të avullit dhe enëve nën presion.
 5. Inspektimi i pajisjeve të paisjeve kriogjenike
 6. Inspektimi i pajisjeve nën presion me procedurë jo standarde
 7. Inspektimi i kokave te puseve

 

Ne i kryejmë këto lloje të inspektimit nga disa aktivitete kryesore:

 

 • Inspektim NDT
 • Kontrolli i brendshëm i pajisjeve të presionit
 • Kontroll i jashtëm për pajisjet e presionit
 • Test hidraulik
 • Vlerësimi i korrozionit
 • Inspektimi i valvulave të sigurisë

One Team One Dream

0