MISIONI DHE VLERA
Në cfarë ne besojmë

Kompani udhëheqëse në testimin, inspektimin, çertifikimin dhe një referencë për cilësinë dhe integritetin në Shqipëri, duke ofruar shërbimet më të mira për klientët tanë në aktivitetet përkatëse të vlerësimit të konformitetit, bazuar në akreditim dhe përmes personelit mjaft teknik dhe të motivuar.

Vlerat tona janë parimet, rregullat e sjelljes dhe kriteret e performancës që duhet të respektojmë gjithmonë; janë tipari që përcakton kulturën tonë të cilën duhet të përmbahet i gjithë stafi ynë për të arritur një ekip të integruar. Ne udhëzohemi dhe mbështetemi te Përgjegjësia, Pavarësia, Paanshmëria dhe Integriteti.

Përgjegjshmëri
Është çështje krenarie dhe pasioni për një punë të bërë mire. Ne jemi të përkushtuar t'u ofrojmë të gjithë klientëve tanë zgjidhje të industrisë me cilësi të lartë që janë me kohë dhe me kosto efektive për secilin individ dhe kompani
Pavarësi
Një biznes që është i lirë nga kontrolli i jashtëm, falë çertifikatave dhe akreditimit qe kemi, te cilat do të na sigurojë një shërbim të plotë juridik pa nevojë të nderhyrjes së qeverisë.
Integritet
Krijimi i një kulture me integritet dhe përgjegjësi jo vetëm per të përmirësuar efektivitetin, por gjithashtu gjenerimin e një mjedisi respektues, të këndshëm dhe jetësor në të cilin mund të punoni.

One Team One Dream

0