Inspektime
Inspektimi I Vinçave

Noa Control sh.p.k është e akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si organizwm inspektimi, tipi A, sipas ISO/IEC 17020 Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.1056/2015 dhe standardeve përkatëse të harmonizuara, si dhe është miratuar nga Ministri i Ekonomisë me kod identifikimi OMI 013 për të realizuar:

– Ekzaminim i plotë

– Inspektimi periodik

Noa Control posedon nivelin më të lartë të ekspertizës, staf të kualifikuar dhe të çertifikuar, të pajisur me pajisje bashkëkohore të kalibruara dhe ofron shërbimin në mënyrën më efikase, e cila është e qëndrueshme e shkëlqyeshme e demonstruar.

Vinça te levizshem dhe vinça gjysëm të lëvizshme
Vinça kulle
Vinçat e xunkthit
Vinça të lartë, (vinça porti)
Vinça flamuri
Vinçat e dorës
Vinca pirunë
Platformë pune ngritëse
Inspektimi i paisjeve ngritese të skenës
Transportues industrial
Vinçat ure
Vinçat levizes dhe gjysem levizes,
Vinçat levizshem dhe të palevizshem me krahe,
Vinçat e levizshem dhe te palevizshem kulle ose me direk.
Vinçat për servisimin e mjeteve
Vinçat për të ngritur njerëzit për të punuar në një platformë pune ne lartësi;
Vinçat- Grajfer (eskavator)
Pajisje ngritëse të skenës
Pirun ngritës
Transportuesit industrial

One Team One Dream

0