INSPEKTIME
Siguri & Qëndrueshmëri

Kompania është e përqendruar në zhvillimin dhe aplikimin e Inspektimit Teknik të Instalimeve Industriale, Konsulencës për Menaxhimin e Projekteve (PMC), Komisionerin e Prokurimit Inxhinierik (EPC), Shërbimet QA / QC, inspektimin industrial dhe kualifikimin.

 

Inspektimi i kryer nga NOA CONTROL nënkupton ekzaminimin e një modeli produkti, produkti, procesi ose instalimi dhe përcaktimi i konformitetit të tij me kërkesa specifike ose, bazuar në gjykimin profesional, me kërkesa të përgjithshme. NOA CONTROL është Organ i Akredituar i Inspektimit nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit sipas EN ISO / IEC 17020: 2012, Tipi  A.

 

Inspektimet ndihmojnë në minimizimin e rrezikut të operacioneve të dëmtuara duke siguruar që ato plotësojnë standardet e kompanisë dhe industrinë dhe rregulloret lokale. Kjo shërben për të mbrojtur interesat e biznesit tuaj, për të ndihmuar në menaxhimin e rrezikut tuaj dhe për të siguruar që produktet cilësore prodhohen dhe dërgohen në destinacionin e tyre përfundimtar në specifikimet e klientit. Personeli i Noa Control sh.p.k ka qenë i përfshirë në projekte kryesore lokale në fushat e naftës dhe gazit, prodhimin e energjisë dhe ndërtimet.

 

Projekti juaj është përparësia jonë. Kompania jonë është e gatshme të mbështesë në mënyrë efektive nevojat e projekteve kudo që të jenë.

One Team One Dream

0